Wat is eOverdracht?

De eOverdracht is een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de verpleegkundige digitale verslaglegging en uitwisseling van verpleegkundige gegevens tussen zorginstellingen. We noemen dat een Informatiestandaard. De Informatiestandaard eOverdracht is gebaseerd op de richtlijn verpleegkundige verslaglegging. De standaard omschrijft welke informatie op welke manier in de bestaande elektronische patiëntendossiers moet worden vastgelegd, zodat deze systemen gegevens direct met elkaar kunnen uitwisselen. Deze wordt de komende jaren in alle bestaande EPD/ECD systemen ingebouwd. Daarmee is de basis gelegd voor goede uitwisseling tussen organisaties.

 

 

Bekijk in onderstaande korte animatie wat eOverdracht is.

Video file

Wat is het doel van eOverdracht?

Het doel is om zonder informatieverlies en overtypen verpleegkundige overdrachten door de hele keten van systeem naar systeem over te dragen. Daarnaast is het doel om gegevens éénmalig vast te leggen en daarna te hergebruiken. Zo blijft er meer tijd over voor daadwerkelijke zorg aan cliënten en krijgen deze de zorg die ze nodig hebben.

Wat zijn de voordelen?

Het werken met de eOverdracht heeft drie belangrijke voordelen:

  • Als zorgprofessional hoef je gegevens nog maar één keer vast te leggen. Je kunt ze daarna steeds hergebruiken.
  • Als patiënt of cliënt hoef je nog maar één keer je verhaal te doen.
  • De kwaliteit van zorg wordt beter omdat iedereen op elk moment toegang heeft tot de juiste gegevens.

 

Wat is het grootste verschil met de huidige situatie?

Het grootste verschil met de huidige situatie is dat we gegevens overal op dezelfde manier gaan vastleggen. Hierdoor gaan de systemen elkaar begrijpen en hoef je als zorgprofessional geen gegevens meer over te typen. Dit vraagt discipline bij het invoeren van gegevens. We zullen allemaal op dezelfde manier moeten gaan werken.

 

Wat is het resultaat?

Het resultaat is dat jij als zorgprofessional op elk moment de juiste gegevens bij de hand hebt om goede zorg te kunnen verlenen. Goede gegevens voor goede zorg. Eén keer vastleggen, daarna hergebruiken.  

Uit welke onderdelen bestaat de eOverdracht?

Image
Opbouw eOverdracht

 

Hoe is het ontstaan?

eOverdracht is ontstaan omdat het tot nu toe onmogelijk is om gegevens gemakkelijk elektronisch te delen en uit te wisselen zolang we niet met dezelfde standaard werken. Overtypen en een enorme registratielast spelen  een belangrijke rol. Ook moet een patiënt of cliënt nu heel vaak hetzelfde verhaal vertellen omdat de systemen van de verschillende zorgprofessionals niet met elkaar communiceren. Dit komt onder andere omdat zij een andere taal en techniek gebruiken. Dan begrijpen systemen elkaar niet.

Bekijk de video over de verpleegkundige overdracht in het BovenIJ ziekenhuis en Zonnehuisgroep Amstelland om een indruk te krijgen hoe overdracht nu vaak wordt gedaan.

 

Hoe is het ontwikkeld?

Samen met zorgprofessionals uit de praktijk ontwikkelde beroepsvereniging V&VN de Informatiestandaard eOverdracht. Dat gebeurde in allerlei bijeenkomsten en workshops. De Informatiestandaard is gebaseerd op de Richtlijn Verpleegkundige verslaglegging en bestaat uit een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de elektronische verpleegkundige overdracht. De informatiestandaard eOverdracht is in 2018 vastgesteld en wordt de komende jaren in alle elektronische patiëntendossiersystemen ingebouwd. De bedoeling is dat in 2026 elke zorgprofessional in Nederland volgens de eOverdracht kan werken.

Ben je benieuwd naar de inhoud van de standaard? Bekijk dan de actuele versie van de informatiestandaard eOverdracht op de website van Nictiz.

 

Hoe verloopt de implementatie?

De inhoud van de eOverdracht bestaat uit 57 zorginformatiebouwstenen. De Informatiestandaard wordt landelijk in 3 fasen uitgerold. Voor elke fase wordt een handleiding geschreven. Deze kun je dan ook terugvinden op deze website. Op dit moment zijn er landelijk al diverse implementatieprojecten gaande. Je vindt deze terug op de pagina lopende projecten.

 

Waar staan we nu?

De bedoeling is dat in 2026 iedere zorgprofessional in Nederland met eOverdracht kan werken. Daarvoor moet de eOverdracht ingebouwd worden in alle elektronische patiëntendossiers en systemen. Dat is op dit moment nog niet het geval. Momenteel lopen er al wel verschillende regionale projecten. Je vindt deze terug op de pagina lopende projecten.

Ook de overheid ziet het belang van elektronische gegevensuitwisseling. Daarom gaat dit gefaseerd wettelijk verplicht worden. De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) is in april 2023 aangenomen. Deze wordt de komende jaren aangevuld met algemene maatregelen van bestuur. Meer informatie over de Wegiz kun je lezen op de pagina over gegevensuitwisseling in de zorg of je kunt de ontwikkelingen volgen via de website van de Tweede Kamer.

 

Wil jij ook aan de slag gaan?

Wil je voor jouw organisatie ook de stap maken naar eOverdracht? Start dan samen met je EPD/ECD leverancier en met de organisaties waar jij het meeste informatie mee uitwisselt, ook met de implementatie van de eOverdracht. Daarvoor kun je gebruikmaken van de stappenplannen op deze website. Kies afhankelijk van je rol het juiste plan en lever jouw bijdrage aan goede gegevens voor goede zorg.

 

Direct aan de slag met een van de stappenplannen

 

Handige Links