Privacyverklaring

V&VN is de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden. De website samenwerkenaaneoverdracht.nl is in beheer bij V&VN.

V&VN neemt je privacy serieus. In dit Privacy Statement staat hoe V&VN je persoonsgegevens -waaronder op de website, in nieuwsbrieven of op mobiele apps- verwerkt en beschermt. Wijzigingen in dit privacy Statement worden op de website van V&VN bekend gemaakt en zullen, indien het ingrijpende wijzigingen zijn, ook steeds aan jou bekend gemaakt worden.

V&VN is gevestigd te Utrecht aan de Orteliuslaan 1000. Wij treden op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van je persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). V&VN is bereikbaar via haar website www.venvn.nl en het e-mailadres info@venvn.nl.

Hoe worden persoonsgegevens op deze website gebruikt?
Voor de website samenwerkenaaneoverdracht.nl verwerken wij alleen persoonsgegevens als je gebruik maakt van het berichtenformulier op de contactpagina. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
samenwerkenaaneoverdracht.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verwerken van een bericht.

Hoelang worden gegevens bewaard?
Gegevens worden niet langer opgeslagen dan nodig is voor het uitvoeren van de diensten van samenwerkenaaneoverdracht.nl of zolang we bij wet verplicht zijn. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Samenwerkenaaneoverdracht.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe worden je gegevens beschermd?
Wij hebben passende organisatorische- en technische maatregelen genomen om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of enige (andere) vorm van onrechtmatig gebruik zoals manipulatie en ongeautoriseerde toegang door onbevoegden. Hiervoor heeft V&VN procedures en mechanismen ingericht. Deze worden getoetst door onafhankelijke auditoren en blijken uit de ISO27001 certificering.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Informatieveiliggedragzorg.nl. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons een verzoek kan sturen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt zo’n verzoek sturen naar info@venvn.nl

Samenwerkenaaneoverdracht.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Samenwerkenaaneoverdracht.nl heeft een cookieverklaring opgesteld. Zie hier voor deze cookieverklaring.