Iedereen Artikel 27 Sep 2022

Betere elektronische cliëntendossiers nodig voor goede en veilige verpleegkundige zorg

Er zijn betere elektronische cliëntendossiers (ECD) nodig voor goede en veilige verpleegkundige zorg en verpleegkundigen moeten een prominente stem claimen bij de (door)ontwikkeling van ECD's. Dat concludeert Kim de Groot in haar promotieonderzoek. Zij geeft verder aan dat de nieuwe landelijke richtlijn voor verpleegkundige verslaglegging handvatten biedt over hoe je hierop als verpleegkundige invloed kunt hebben. Lees het nieuwsbericht op de website van Nivel. Op de website van Nivel kun je ook het proefschrift 'Notes on nursing documentation: quality criteria and views of nurses and patients' downloaden.