Zorgprofessionals Video 04 Aug 2022

Registreren is mensenwerk

Voor de meeste zorgprofessionals is het overtypen van gegevens en het nabellen van informatie nog de realiteit. In deze video staat de vraag centraal hoe we werken aan het veranderproces naar beter registreren door zorgprofessionals. Professionals van het BovenIJ Ziekenhuis en het Maasticht UMC+ vertellen over hun aanpak om de verpleegkundige overdracht beter te organiseren en wat eenduidig en eenmalig registreren voor hen oplevert. 

Zorgprofessionals
Met eOverdracht kun je altijd tijdig beschikken over de juiste informatie zonder overtypen of nabellen. Zo kun jij je richten op goede zorg leveren.