Goede gegevens voor goede zorg

Samen werken aan eOverdracht
eOverdracht is een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de elektronische verpleegkundige overdracht tussen zorgorganisaties. Het doel is zorgen voor continuïteit van zorg, zonder informatieverlies en onnodig overtypen.

Eind 2026 willen we allemaal met de eOverdracht kunnen werken. Daar is veel samenwerking voor nodig. Op deze website vind je alle tools en informatie die je helpen om de eOverdracht in jouw organisatie te implementeren.

Stappenplannen

Direct aan de slag

Zorgprofessionals
Met eOverdracht kun je altijd tijdig beschikken over de juiste informatie zonder overtypen of nabellen. Zo kun jij je richten op goede zorg leveren.
Projectleiders
Zorg en techniek verbinden en tegelijk ook bestuurders helpen de juiste beslissingen te kunnen nemen op het gebied van de digitale transitie. Daar ga je met eOverdracht voor.
ICT-professionals
De techniek van eOverdracht zo inrichten en benutten dat het werkt voor zowel je zorgcollega’s als de cliënten. Dat is jouw bijdrage aan goede zorg.
Bestuurders
De volgende stap in de digitale transitie van de zorg maken, zodat goede zorg ook in de toekomst mogelijk blijft. Dat is wat je wil met eOverdracht.

Lopende projecten

Welke organisaties zijn de eOverdracht nu al aan het implementeren? Wanneer zijn zij gestart? Met welke leveranciers werken zij samen? En welke tips hebben zij voor startende organisaties? Je leest het allemaal op de pagina met lopende projecten. Per project zie je ook de naam van de projectleider(s) en een link naar het LinkedIn-account. Zo kun je altijd contact opnemen als je meer wilt weten over een project.

  

Direct naar de pagina

Kaart van Nederland met lopende projecten

Veelgestelde vragen

Snel antwoord op jouw vraag

Wat is eOverdracht?

De eOverdracht is een verzameling afspraken over de inhoud en techniek van de verpleegkundige digitale verslaglegging en uitwisseling van verpleegkundige gegevens tussen zorginstellingen. We noemen dat een Informatiestandaard. De Informatiestandaard is gebaseerd op de richtlijn verpleegkundige verslaglegging. De standaard omschrijft welke informatie op welke manier in de bestaande elektronische patiëntendossiers moet worden vastgelegd, zodat deze systemen gegevens direct met elkaar kunnen uitwisselen. Deze wordt de komende jaren in alle bestaande EPD/ECD systemen ingebouwd. Daarmee is de basis gelegd voor goede uitwisseling tussen organisaties.

Bekijk in deze korte animatie wat eOverdracht is.

Waarom eOverdracht?

Goede gegevens zijn de basis voor goede zorg. Door de Informatiestandaard eOverdracht wordt het mogelijk gegevens van cliënten en patiënten door zorgprofessionals in de hele keten te gebruiken en hergebruiken. Dat betekent meer tijd voor zorg en altijd de juiste gegevens zonder overtypen. Kortom, betere zorg. Meer weten over eOverdracht? Kijk dan op de pagina over eOverdracht.

Voor wie is de eOverdracht?

De eOverdracht richt zich op de uitwisseling van verpleegkundige gegevens tussen verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en geldt voor alle sectoren. Doel is dat de gegevens als ze eenmaal vastgelegd zijn binnen en tussen zorginstellingen steeds hergebruikt kunnen worden. Dit is mogelijk doordat gegevens overal op dezelfde manier vastgelegd worden volgens de standaard.

Wat is een informatiestandaard?

Een Informatiestandaard is een verzameling afspraken die ervoor moet zorgen dat partijen in de zorg informatie over de gegeven zorg betrouwbaar, tijdig en eenduidig kunnen vastleggen, opvragen, uitwisselen en overdragen. In de Informatiestandaard staat in elk geval beschreven welke gegevens zorgaanbieders vastleggen, welke medische/verpleegkundige terminologie of classificaties ze daarbij gebruiken en welke informatie zorgaanbieders precies uitwisselen. Zo wordt gedefinieerd hoe gegevens op eenduidige wijze worden vastgelegd, zodat verschillende zorgaanbieders de gegevens kunnen uitwisselen.

Uit welke onderdelen bestaat de eOverdracht?
Image
Opbouw eOverdracht